Lunds universitet ska återlämna kvarleva till Arjeplogs sameförening

Regeringen har i dag beslutat att Lunds universitet får återlämna en mänsklig kvarleva från 1800-talet till Arjeplogs sameförening.

Kvarlevan donerades till universitetet 1852 och ursprunget är väl dokumenterat. Universitetets begäran har föranletts av att Arjeplogs sameförening har begärt repatriering av kvarlevan.

– Vi vet att det finns kapitel i Sveriges historia som inte är vackra, dit hör den rasbiologiska forskningen. Men uppgiften för akademin och politiken är inte att gömma obekväma delar av Sveriges historia, utan att se till att de inte upprepas. Lunds universitet kan till följd av dagens beslut lämna över kvarlevan till Arjeplogs sameförening, som kommer att se till att kvarlevan får ett värdigt mottagande, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet.

Fotograf: Mikael Risedal
Rulla till toppen