Leif Lundberg från Maskaure sameby demonstrerar mot svenskt skogsbruk

ÅT SKOGEN! När EU:s skogsdirektörer träffades i Skellefteå den 16-17 maj, som en del av Sveriges ordförandeskap i EU, var inga samer inbjudna. Kritiken var massiv och uppmärksammades av flera medier. När de inbjudna direktörerna dessutom serverades renkött i en lávvu i skogen, medan samerna hölls på behörigt avstånd av ett stort polisuppbåd, framstår regeringen som direkt pinsam. De ägnar sig åt kulturell appropriering!

Samer och flera organisationer riktade skarp kritik mot det svenska skogsbruket och den svenska regeringens ”greenwashing” under EU-mötet i Skellefteå. Kalhyggesbruket skadar miljön, den biologiska mångfalden och renarnas tillgång till hänglav och marklav. Det är inte ett hållbart skogsbruk, vilket den svenska regeringen och skogsbolagen vill förmedla till beslutsfattare inom EU.

Man skulle kunna tro att det är en bild från skogsskövlingen i Amazonas, men det är från svenska Sápmi, Akkajaur i Arvidsjaurs kommun. Bilden är tagen av den välrenommerade naturfotografen Marcus Westberg.

De samiska rösterna fanns representerade i evenemanget ÅT SKOGEN! som arrangerades av Naturskyddsföreningen, Greenpeace, Skydda Skogen, Fridays for Future, Extinction Rebellion, Skogsnätverket Mycel och Amnesty Sápmi.

Karin Nutti Pilflykt från Samerådet höll ett tal inne på Sara kulturhus där hon uppmärksammade att inga samer inbjudits till EU-mötet trots att det hålls i Sápmi. Det framgick också av en debattartikel som publicerades samma dag i Expressen, som Karin Nutti Pilflykt och ordföranden för tre samebyar har skrivit.

”Avvittring – det är ett annat ord för statens stöld av samernas lappskatteland, sa John Ponga i sitt tal. Foto: Anna Larsson
”Avvittring – det är ett annat ord för statens stöld av samernas lappskatteland, sa John Ponga i sitt tal. Foto: Anna Larsson

På torget i Skellefteå hölls ett program för allmänheten, där Amnesty Sápmi hade bjudit in Anita och John Ponga, som satte upp en lávvu (samisk kåta) vid sidan av scenen. John Pongas scenframträdande gav publiken en historisk tillbakablick, då han berättade om den så kallade avvittringen – ett annat ord för statens stöld av samernas lappskatteland.

Jörgen Stenberg från Malå sameby berättade att för honom som renskötande skogssame är skogen hans liv, inte bara hans uppehälle, utan även historia och kultur. Han undrar uppriktigt hur det är att vara del av ett skogsbolag vars affärsidé leder till skada – inte bara rödlistade arter, utan alla arter och den samiska kulturen.

När EU-direktörerna skjutsades ut till den svenska skogen för att få förståelse för det hållbara svenska skogsbruket, följde samer och miljöorganisationer efter. Budskapen var tydliga: STOP the Swedish Forestry Massacre! Cut the Crap, not the Forests!

EU-direktörerna serverades renkött i en lávvu till lunch på sin skogsutflykt. Men inga samer var närvarande. De var inte inbjudna. De fick stå på andra sidan av polisens avspärrningar. Att regeringens företrädare kom på tanken att bjuda på traditionell samisk mat i en lávvu på samisk mark, fast de inte bjöd in några samiska representanter, är en fullständig gåta.

Medan EU-direktörerna serverades renkött i en lávvu i skogen, stod samer tillsammans med miljörörelsen på andra sidan av polisens avspärrningar. Foto: Greenpeace

Debattartiklar och reportage – några exempel:

Debattartikel i Aftonbladet: Skydda den svenska skogen nu
I samband med EU:s skogsdirektörsmöte presenterades ett stort internationellt upprop. 260 forskare, samiska organisationer, ungdomsrörelser och över 60 miljöorganisationer kräver att den svenska skogen ska skyddas. På swedishforestvision.org, som Amnesty Sápmi och Amnesty Sverige står bakom, presenteras en vision för hur svenskt skogsbruk och svensk skogspolitik bör ställas om:

  •  Implementera ett omedelbart avverkningsmoratorium i alla skogar med identifierade naturvärden.
  • Skydda och restaurera skog i linje med EU:s art- och habitatdirektiv, strategin för biologisk mångfald, skogsstrategin samt FN:s konvention om biologisk mångfald, senast till år 2030.
  • Skydda den fjällnära skogen – Skandinaviens gröna bälte.
  • Ställ om skogsbruket till ett naturnära skogsbruk.
  • Begränsa produktionen och konsumtionen av biomassa inom de planetära gränserna.

Kraven riktar sig till Sveriges regering och riksdag men det är också en vädjan till Europeiska kommissionen att stå emot trycket från Sverige, som försöker försvaga och stoppa viktiga lagstiftningsinitiativ på EU-nivå, bland annat EU:s lagförslag om restaurering av natur, vilket är ett av många förslag som skogsansvariga från medlemsländerna ska diskutera under mötet i Skellefteå.

Debattartikel i Expressen: Inga samer inbjudna till EU-möte om skogen
Nu startar EU:s skogsdirektörmöte i Syöldate/Skellefteå i samband med att Sverige är ordförande för EU-rådet. Vid mötet ska det diskuteras skogsrelaterade frågor, frågor som är centrala för den samiska kulturen. Men inte en enda samisk representant är inbjuden till mötet, skriver Peter Larsson, Maskaure sameby, Jonas Larsson, Malå sameby, Johan Jonsson, Mausjaur sameby och Karin Nutti Pilflykt, skogsrådgivare i Samerådet.

Debattartikel Altinget: Regeringen osynliggör samerna när EU diskuterar skogsbruk
Sverige bjöd in EU:s skogsdirektörer till ett tredagarsmöte i Skellefteå förra veckan. De ville visa hur ett hållbart skogsbruk fungerar. Trots att mötet hölls i Sápmi, och att renskötseln i högsta grad påverkas av det svenska kalhyggesbruket, var inga samer inbjudna till mötet. Osynliggörandet av urfolket samerna är inget nytt. Det görs systematiskt. Sverige ägnar sig åt häpnadsväckande dubbelmoral – Sverige finansierar projekt om urfolksrättigheter i andra länder.

Dagens Nyheter: Samisk kritik när EU:s skogstoppar möts: ”Måste få vår röst hörd”
Sverige har bjudit in EU:s skogsdirektörer till ett möte i Skellefteå, men ingen samisk representant finns med på gästlistan, trots att mötet hålls mitt i Sápmi. ”Det är under all kritik”, säger Karin Nutti Pilflykt, rådgivare i skogsfrågor för Samerådet.

TV4: Kritik mot den svenska skogspolitiken
Tidigare i veckan hölls ett stort skogsmöte i Skellefteå med EU:s skogsdirektörer där landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) talade om det hållbara svenska skogsbruket. Samtidigt har 260 forskare och 60 organisationer vänt sig till EU-kommissionen med ett upprop där den svenska politiken beskrivs som allt annat än hållbar. I inslaget får landsbygdsministern svara på kritiken.

SVT Sápmi: Jojkande demonstranter mötte skogsdirektörerna i skogen
EU:s skogsdirektörer fortsatte på onsdagen sitt studiebesök i Sverige. Under en exkursion i skogen utanför Skellefteå dök den jojkande demonstranten Elin Lundqvist Burlin upp. ”EU får höra lögner. Jag vill bara att de ska få veta sanningen”, säger hon till SVT.

Sverige Radio: Peter Larsson ”Vi känner oss överkörda”
I Skellefteå hölls i veckan ett toppmöte för EU:s skogsdirektörer – utan företrädare för rennäringen, rapporterar SVT Sápmi. ”Vi känner oss överkörda”, säger Peter Larsson, ordförande i Maskaure sameby. Sveriges landsbygdsminister Peter Kullgren säger till SVT att mötet bara är för tjänstemän. Rennäringen kommer att få möjlighet att komma med åsikter senare.

SVT Västerbotten: Ingen från rennäringen inbjuden till skogsmötet i Skellefteå
I veckan hölls en stor konferens om hållbart skogsbruk i Skellefteå, inom ramen för Sveriges EU-ordförandeskap. Men trots att mötet hålls i renbetesområde är ingen från rennäringen inbjuden. Hör om kritiken från Svenska samernas riksförbund och Landsbygdsministerns svar.

SVT Sápmi: Protester mot svensk skogspolitik vid EU-toppmötet i Skellefteå
Medan EU:s skogsdirektörer besöker Skellefteå, vill en rad miljöorganisationer och ideella organisationer visa upp en annan bild av det svenska skogsbruket än regeringens. På tisdagen hölls det demonstrationer på torget.

”För samer är ju gammelskogar med hänglavar ytterst viktiga för renarnas vinterbete. Vi arbetar för att samernas rättigheter ska respekteras. Samernas urfolksrättigheter måste respekteras vid planering av avverkning av skog i Sápmi”, skriver Maria Eklund, Amnesty Sápmi, i ett mejl till SVT Sápmi.

Svenska Samernas Riksförbund: Sverige visar upp det ”hållbara skogsbruket”
Det är oerhört provocerande att representanter från renskötseln inte finns på plats, särskilt när regeringen genomför mötet på renbetesmarker. Det hade varit klädsamt att genomföra ett studiebesök hos någon av samebyarna i området. Jag tycker agerandet talar för sig själv, de är inte villiga att ta ansvar för ett hållbart skogsbruk, säger Matti Blind Berg, förbundsordförande.

Sametinget: Stort möte om skogsbruk – utan samer
Varför bjuds inte samerna som stor markanvändare in till viktiga samtal om skogen när skogsdirektörer och höga företrädare för EU möts? Vi samer är en av de största markanvändarna i renskötselområdet och som urfolk en viktig del i samhället. Sveriges urfolkspolitik och hantering av rennäringen är inte acceptabel.

Bilden överst i artikeln: Leif Lundberg från Maskaure sameby var en av demonstranterna med budskapet: Don’t Trust the Sweds on Forestry! Foto: Greenpeace

Rulla till toppen