Krossa näthatet mot samer

Ina Omma och Agnes Sehlstedt har nyligen startat en Facebookgrupp för att agera mot näthatet mot samer. ”Vi har funderat på hur man kan bemöta rasismen och hatet där det förekommer. Agnes föreslog en Facebook-grupp och engagemanget var betydligt större än vi hade räknat med. På bara någon dag var vi flera hundra medlemmar redo att krossa näthatet”, säger Ina Omma, som är välbekant för många. Hennes instagramkonto har över 15 000 följare.

Ina Omma är folkbildare och aktivist. Hon skriver och föreläser. Hon för en dialog med myndigheter och samtalar med journalister och nyhetschefer om ordbruk och bildval när det gäller rapportering om samer.

– Det är svårt att bemöta rasism och hat, speciellt när man är ensam och kanske dessutom inte själv bär på kunskap, tid eller ork att argumentera. Det är ju mobbning, man står ofta ensam inför en stor grupp motståndare och försvarar sin egen existens, säger Ina Omma.

Ina Omma och Agnes Sehlstedt har diskuterat hur man, utöver utbildning och synliggörande, kan bemöta rasismen och hatet på nätet. De menar att kommentarsfält och andra platser på sociala medier inte ska få vara en plattform för hat, rasism, propaganda och desinformation. Därför startade de Facebookgruppen ”Krossa näthatet mot samer”.

– Gruppen fungerar som en sorts försvar där vi tillsammans kan angripa hat och rasism genom att säga emot, stötta varandra, anmäla och ”ta över” utrymmet från rasismen. I gruppen ska man också kunna söka stöd i form av kunskap och förslag på argument. Målet är kort sagt att minska rasism och fördomar mot samer, säger Ina Omma.

Krossa näthatet mot samer är en aktionsgrupp, som hjälper varandra att agera. Gruppen startade i juni har redan samlat närmare 600 ”nätkrossare”. Medlemmarna bär på mycket kunskap. De är duktiga på att stötta och rå om varandra, enligt Ina Omma.

– Vi har redan lyckats ta över flera kommentarsfält från hatet och har många exempel på framgång. Vi gör skillnad, och det syns, berättar Ina Omma.

För initiativtagarna är gruppens regler viktiga. Det är ingen plats där gruppen bara sprider och samlar på näthat. Gruppen är till för att agera. Medlemmarna ska länka till inlägget där näthatet förekommer, så att övriga hittar dit och kan agera. Medlemmarna uppmanas också att tänka på att varje reaktion, delning och kommentar ger huvudinlägget spridning. Ibland kanske en medhållande hjärt-reaktion på det som redan är skrivet passar bättre än en kommentar.

– Vi är hårda med att gruppens syfte och regler ska hållas och har nyligen lagt till ett riktigt ”hök-öga” som moderator, kulturkompetenta kullan Sofia Portström. Vi kommer att utöka administrationsteamet i takt med behovet. 

Ina har förväntningar på att samhället ska ta ansvar och satsa på utbildning om samer, samisk historia och svensk historia i Sápmi för att minska fördomar och förutfattande meningar. Men hon är inte naiv och tror att rasism bara bottnar i okunskap. Många har kunskap, de är välutbildade. De väljer ändå att ha den här typen av åsikter.

– Jag hör ofta att icke-samer inte riktigt ”vågar” ge sig in i kampen om samers rättigheter, vilket jag tycker är synd. Givetvis måste man lämna utrymme åt samer själva, men mänskliga rättigheter gäller alla. I ett samhälle där vi lever på olika villkor är ingen fri.

En sista fråga – du har en palestinasjal på bilden. Varför?

– Som sagt, ingen är fri förrän alla är fria. Jag citerar Nelson Mandela. Han sa ”We know too well that our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians”.

Rulla till toppen