Karin Stenberg kämpade för skogssamernas rättigheter

Karin Stenberg var skogssame, lärare och pionjär inom den samiska föreningsrörelsen i Sverige. Hon var en stark förkämpe för skogssamernas rättigheter och bevarande av den samiska kulturen.

Karin Stenberg, eller Maria Katarina som hon egentligen hette, föddes i maj 1884 i en renskötande familj i Árraksuoluoj, Arvidsjaurs kommun. Hon utbildade sig till lärare och blev en viktig politisk och kulturell aktör. Det är till stor del hennes förtjänst att Lappstaden i centrala Arvidsjaur, som enda lappstad i landet, bevarades på 1930-talet.

Parallellt med sitt yrke engagerade sig Karin Stenberg för samernas, framför allt skogssamernas sak. År 1916 var hon med om att bilda sameföreningen i Arvidsjaur. Hon var även en av initiativtagarna till Samernas folkhögskola, som startade i Sorsele 1942, liksom Svenska Samernas Riksförbund, som bildades 1950.

Krister Stoor, universitetslektor vid Umeå universitet, har studerat den skogssamiska historien och kulturen. I en intervju med Sameradion (2018-02-09) kallar han henne för skogssamernas Elsa Laula.

”Hon var ledaren och alla tydde sig till henne, hon var den som tog striden. Hon jobbade både för den politiska saken, skogssamernas rättigheter, men också för kulturarvet”.

Krister Stoor påpekar hur anmärkningsvärda Karin Stenbergs och Elsa Laulas gärningar var gentemot svenska makthavare, som uteslutande var män:

”Två kvinnor i en tid då det inte var självklart att kvinnans plats i det svenska samhället fick så framträdande roll”.

100-årsjubileum och boklansering 23 oktober

Det är 100 år sedan Karin Stenberg och Valdemar Lindholm skrev kampskriften om den skogssamiska situationen i Sverige, ”Dat läh mijen situd – Det är vår vilja – en vädjan till den svenska nationen från samefolket”. Skriften beskrivs som en tidig kritik mot den rasbiologiska forskning som bedrevs. Syftet sägs också vara att påverka 1919 års lappkommitté, som skulle utreda samernas rättigheter och renskötselns villkor.

100-årsjubileet uppmärksammas med utgivning av den nya antologin ”Skogssamisk vilja”. Antologin inleds med ursprungstexten, som sedan följs av tolv kapitel där Karin Stenberg som person och skogssamiska förhållanden i dåtid och nutid speglas.

Boken lanseras den 4 novemver i Arvidsjaur i samarbete mellan Arvidsjaurs sameförening, Arvidsjaurs kommun och Várdduo – Centre for Sami Research på Umeå universitet.

Du kan delta ONLINE 4 november, klockan 18.00 genom att klicka på länken.

Rulla till toppen