”Ingen frid i fjällen” av Svante Isaksson (2011)

”Under de senaste decennierna har motsättningarna i Västerbottens fjällvärld ökat dramatiskt. Stämningen är på sina håll mycket infekterad. I centrum står frågorna om vilka som har störst rätt till jakt, fiske och mark. Nybyggarättlingarna har kallats knäppgökar och rättshaverister. De utmålas ofta som mindre vetande och behandlas med en blandning av överseende och förakt. Renägarna känner sig missförstådda, trängda, utsatta och förföljda. De icke renägande samerna känner sig i sin tur berövade sin samiska identitet och sina rättigheter.”

Boken belyser konflikter som blossat upp i spåren av statens lagstiftning och rena övergrepp. Det är en provkarta på exempel som emanerar från oklar lagstiftning, tvångsförflyttning och ibland rena myndighetsövergrepp.

Rulla till toppen