Ett år efter historisk dom – Girjasmålet

Idag är det ett år sedan den historiska domen i Högsta domstolen, som gav Girjas sameby rätten till upplåtelse av jakt- och fiskerätt ovanför odlingsgränsen inom samebyns område. En enig domstol kom fram till att samebyn, av urminnes hävd, har ensam upplåtelserätten i området. Avgörandet satte punkt för en över tio år lång rättsprocess mellan samebyn och staten.

Högsta domstolen understryker att samerna är ett urfolk och hänvisar i domen till folkrättsliga regler om urfolks rättigheter, vilket innefattar rätt till den mark som urfolken traditionellt brukat. Detta står i skarp kontrast till statens resonemang under rättegångsförhandlingarna, då statens ombud påstod att folkrätten var irrelevant i målet och att Sverige inte har några särskilda internationella förpliktelser att erkänna särskilda rättigheter för samerna. 

Amnesty och många andra protesterade mot denna historielösa och juridiskt felaktiga bild, liksom de chockerande och rasistiska argument som statens ombud förde fram i domstolen. 

Högsta domstolen slog ett slag för folkrätten i allmänhet och urfolksrätten i synnerhet, och påminde Sveriges makthavare och myndigheter om att det internationella regelverket måste tas på allvar. Det var en stor seger för Sverige och hela det samiska folket.

Idag gratulerar vi inom Amnesty Sápmi det samiska folket för denna framgång!

Sveriges Radio, Studio Ett, har gjort ett reportage ett år efter Girjas-domen. Resultatet blev bättre förutsättningar för renskötseln och ökad lyhördhet för rennäringen från stat och kommuner, enligt Matti Berg, ordförande för samebyn. Samtidigt blev jägare och fiskare besvikna över minskade möjligheter att utöva sina fritidsintressen. Lyssna på reportaget här.

SVT Norrbotten rapporterar om ett år omtumlande år med glädje, drama och tragik. Ganska kort efter domslutet skedde både dramatiska och tragiska händelser. SVT har summerat det första året efter att samebyn fick ta över förvaltningen av jakten och fisket.

Girjas ordförande Matti Berg ser den 23 januari som en dag som borde uppmärksammas i hela Sápmi. ”Det är värt att fira att det är ett år sedan domen kom”, säger han. Ännu ett år senare är det inte klarlagt vad domen kommer att få för betydelse för andra samebyar och andra frågor som gäller samiskt inflytande i markanvändning. Se reportaget här.

Rulla till toppen