Digital kurs om urfolket samerna: litteratur, språk och kulturhistoria

Kunskap om samernas historia och den kolonisation som Sápmi har upplevt och fortfarande upplever, skapar förtroende och tillit i mötet med samiska personer, skriver Digiteket och erbjuder en digital kostnadsfri kurs till de som vill öka sin kunskap om urfolket samerna.

Det är en digital kurs, som du kan gå när det passar dig. Kursen strävar inte efter att vara heltäckande, utan fokuserar istället på specifika ämnen och områden, där olika perspektiv framhävs. Röster från urfolket samerna blandas med insikter från forskning och myndigheter.

Syftet är att ökad kunskap om samernas historia, språk och litteratur. När du är klar kommer du bland annat att ha fått inblick i samisk litteratur- och kulturhistoria under 400 år fram till idag, samt förståelse för urfolket samernas livsvillkor.

Kursen består av sju lektioner. Varje lektion inkluderar ett antal filmer, korta sammanfattningar av dessa samt diskussionsfrågor och förslag på fördjupningsmaterial. Filmerna varierar i längd från 10 till 45 minuter. Kursen avslutas med en sammanfattning samt tips på vidare läsning och användbara verktyg och webbsidor för både barn och vuxna.

Här är en länk till Digiteket där onlinekursen finns.

Digiteket är en plattform för digital fortbildning och inspiration vars främsta syfte är att öka kompetensen hos bibliotekspersonal. Men kursen passar även andra som vill lära sig mer om svensk samepolitik och samisk historia. Du väljer den eller de lektioner som du är intresserad av.

Utbildningen är framtagen av de regionala biblioteksverksamheterna i Västernorrland, Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten i samverkan med Tjállegoahte – Författarcentrum Sápmi med flera.

Rulla till toppen