Debatt: Statens skogsbolag måste respektera urfolksrätten

Avverkningar av lavrika träd i ett renbetesområde strider mot folkrättsliga principer, skriver Naturskyddsföreningen Norrbotten och Amnesty Sápmi i en debattartikel i NSD den 9 december. Kritiken riktas mot statligt ägda Sveaskog.

Sveaskog har i dagarna avverkat lavrika granar i hänglavsskog vid Rikti-Dokkas, i Gällivare skogssambys renbetesmarker, trots skogssamebyns uttryckliga besked om att hänglaven är livsviktig för renarna. Sveaskog visar ingen respekt för urfolksrätten.

För bara ett halvår sedan sa Erik Brandsma, vd för Sveaskog: ”Vi kan konstatera att skogen inte mår bra utifrån ett rennäringsperspektiv. Det finns en förbättringspotential”. Nu kräver Amnesty Sápmi och Naturskyddsföreningen Norrbotten ett omedelbart stopp för kalavverkningar i renbetesområden om inte samebyarna har lämnat sitt samtycke. Vi kräver ett stopp för avverkning av lavrika granar, som är viktiga för renbetet. Sveaskog måste visa respekt för urfolksrätten.

För två år sedan krävde Sametinget att Sveaskog och Fastighetsverket skulle anpassa sitt skogsbruk så att samernas grundlagsskyddade rätt respekteras. När Erik Brandsma tillträdde för knappt ett år sedan var relationen till samebyarna och rennäringen är en av hans mest prioriterade frågor. ”Vi måste tänka nytt och vi måste göra mer utöver vad som är precis tillräckligt”.

I maj arrangerade Amnesty ett panelsamtal i Luleå där Erik Brandsma medverkade. Vid flera tillfällen lyfte han vikten av få mer kunskap om renskötsel. ”Det finns en förbättringspotential. Vi måste lära oss och bygga relationer om vi på allvar ska bruka skogen i samexistens med rennäringen”.

Vi konstaterar att Sveaskog sviker löftet om att förbättra relationen till samebyarna när företaget kör över Gällivare skogssameby och förstör viktig hänglavsskog. Renens mat försvinner.

Hänglavsskog Gällivare

Skogsmark där marklav täcker mer än halva ytan har minskat dramatiskt. Det handlar om en minskning med 71 procent på 60 år, enligt statistik från Sveriges Lantbruksuniversitet. Utan lavhedar och hänglavsskogar saknas naturligt renbete.

Enligt skogsbranschens eget certifieringssystem FSC, ska skogsbolag respektera FN:s urfolksdeklaration och ILO-konvention 169 om urfolks rättigheter. För att Sverige ska kunna uppfylla de globala hållbarhetsmålen måste vi skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av våra ekosystem. Vi måste bruka skogarna hållbart för att hejda förlusten av biologisk mångfald. Och inte minst – statens eget skogsbolag måste respektera urfolksrätten.

I statens ägarpolicy står det att bolag med statligt ägande ska följa de tio principerna i FN:s Global Compact, vilket innebär att företag måste förebygga brott mot de mänskliga rättigheterna av vilka urfolks rättigheter är en del. De folkrättsliga principerna gäller även Sveaskog.

Marie Karlsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen Norrbotten

Christofer Sjödin, Amnesty Sápmi

Debattartikeln publicerades i NSD den 9 november, men ligger bakom deras betalvägg. Eftersom vi har upphovsrätt till artikeln publicerar vi den på vår webbplats.

Bild från Rikti-Dokkas: Marie Karlsson

Hänglavsskog: Kerstin Andersson

Rulla till toppen