Amnesty Sápmi prisas av Kaija Anstensens minnesfond

Den ideella föreningen Amnesty Sápmi mottar 2023 års stipendium från Kaija Anstensens minnesfond.

Stipendiet ska stötta föreningens arbete med att medvetandegöra allmänhet och beslutsfattare om hur markexploatering i Sápmi kan leda till kränkningar av samernas mänskliga rättigheter utifrån urfolksrätten.

– Det känns mycket hedrande att vi erhåller Kaija Anstensens stipendium. Det är ett erkännande för att vårt ideella arbete uppskattas och att vårt engagemang har betydelse, säger Amnesty Sápmis ordförande Erik Törnlund.

Kaija Anstensens Minnesfond delar sedan 2011 årligen ut ett stipendium med syfte att främja samiska rättigheter och samisk kultur. Stipendiet uppgår till 30 000 kronor.

På bilden: Suzanna Asp, medlem, Madeleine Körössy och Kerstin Andersson, styrelseledamöter i Amnesty Sápmi vid en gruvdemonstration i Stockholm, september 2013. Foto: Anders Löwdin.

Tidigare stipendiater: Ella-Maria Nutti (2022), Maj-Doris Rimpi (2021), Inga-Wiktoria Påve (2021), Leila Nutti (2020), Liv Aira (2019), Marika Renhuvud (2019), Sara Ajnnak (2018), Lena Viltok (2017), Heidi Juliana Gauriloff (2016), Carola Grahn (2015), Paul-Anders Simma (2014), Silje Figenschou Thoresen (2013), Elin-Anna Labba (2012), Fia Kaddik (2011).

Rulla till toppen