Vi behöver bli fler. Bli aktiv inom Amnesty Sápmi!

Vi behöver fler ideella krafter inom Amnesty Sápmi. Alla nya medlemmar får en personlig introduktion om hur vi arbetar och vilka fokusområden vi har. 

Intervjuer och artiklar
Vi behöver fler skribenter, som är intresserade av att skriva om de frågor som vi bevakar, bland annat markexploateringar i Sápmi, svensk samepolitik historiskt och i nutid, och återbördande av samiska kvarlevor och heliga föremål. 

Du kanske hellre vill göra korta inspelade intervjuer med din mobilkamera, korta nyhetsinslag som vi kan publicera på Facebook. Perfekt! Vi behöver utveckla vår kommunikation.

Har du tid att skriva 2-3 artiklar, eller göra några filmade intervjuer om året – välkommen! Du väljer själv hur mycket tid du kan lägga ner på ideellt arbete.

Engagera dig mot exploatering av Sápmi
Vi behöver fler aktiva medlemmar som vill delta i vår arbetsgrupp mot exploatering av Sápmi. Just nu arbetar vi med en föreläsningsserie. Till den behöver vi dels personer som kontaktar föredragshållare och ordnar digitala föreläsningar, dels de som skapar material som kompletterar föreläsningarna, till exempel insändare och bildmaterial.

Engagera dig i våra mediekanaler
Idag har vi en WEBBSIDA där vi behöver fler som kan bidra med innehåll. Vi vill gärna ha någon som vill ansvara för vårt KALENDARIUM. Det handlar om att ha litet omvärldsbevakning om vad andra aktörer gör som har bäring på samiska rättighetsfrågor, ta emot tips från andra och skriva underlag till vårt publiceringsteam. Se gärna: www.amnestysapmi.se/kalendarium

Om du är skribent vill vi gärna ha med dig i vår REDAKTÖRSGRUPP. Ju fler redaktörer, desto stabilare och tryggare för hela föreningen att många kan bidra till att hålla webbsidan aktiv och intressant.

Vi skulle vilja utveckla INSTAGRAM eller TIKTOK som kanaler för att nå ut bredare och till nya målgrupper. Är du bekväm med dessa plattformar? Vi behöver någon eller några som tycker att samiska rättigheter och urfolksrätt är angelägna frågor och som har tid och lust att producera innehåll och kampanjer. 

Delta i vår arbetsgrupp mot rasism, hat och hot
Vi behöver fler aktiva medlemmar som vill delta i vår arbetsgrupp för att vi ska sprida information och kunna påverka människor. Okunskap är en rasistisk mekanism. Rasism mot samer kan vara trakasserier och glåpord, men också brister i samers inflytande. Vi vill motarbeta stereotypa och negativa föreställningar om samer. Det finns många nätverk kring dessa frågor, och i Amnesty Sápmi vill hålla oss upplysta om vad som händer. Kan du hjälpa till? Är det viktigt för dig att arbeta mot rasism? Gå med i vår arbetsgrupp som handlar om just det.

Hjälp med publika evenemang
Vi behöver dig som vill boka in föredragshållare och hålla i praktiska frågor när det gäller seminarier online eller lokalt. Vi behöver dig som vill bemanna ett bokbord tillsammans med någon annan medlem när vi medverkar i olika evenemang (exempelvis Fem Folk Festival i Kungsträdgården i Stockholm) eller se till att vi blir representerade och synliga på olika orter. Kanske delta i Pride-tåg med andra engagerade (2021 deltog vi i Stockholm). Möjligheterna är oändliga.

Du väljer själv om du vill ingå i en arbetsgrupp, eller om du vill hjälpa till med enstaka event. Varenda människa som vill engagera sig har betydelse.

Mejla till oss! 
E-post: info@amnestysapmi.se

Rulla till toppen