Samtal om försoning mellan Svenska kyrkan och samerna

Försoningsgudstjänsten i Uppsala domkyrka den 24:e november var ett sätt för Svenska kyrkan att be det samiska folket om ursäkt för alla de historiska övergrepp som de deltagit i. Nu fortsätter försoningsprocessen med bland annat åtta åtaganden från kyrkan, men hur förhåller sig kyrkan till den mark de förvaltar och som en del samer gör anspråk på?

Hör Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift och ledamot i Svenska kyrkans samiska råd, Erik-Oscar Oscarsson, präst och som länge varit aktiv både i sametinget och i kyrkopolitiken för Visk, Vänstern i svenska kyrkan, Mats Jonsson, serietecknare som tecknat boken ”När vi var samer” och Joseph Knevel, reporter på Sveriges Radio som bevakar samiska frågor.

Lyssna på Människor och tro, Sveriges Radio, 45 minuter

Rulla till toppen