Näthat – ett hot mot demokratin

Nio av tio svenskar ser näthat som ett hot mot demokratin. Varannan svensk som har utsatts för näthat, har blivit det på grund av sitt samhällsengagemang.

Det visar rapporten Näthat i Sverige – svenska folkets relation till näthat 2021, som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor presenterar i samarbete med bland andra kommunikations- och analysföretaget Insight Intelligence.

– En demokrati bygger på människors engagemang, intresse och möjlighet att vara delaktiga. I juni presenterade vi en rapport som visar hur förekomsten av hot och hat kan leda till att ideella föreningar avstår från att bedriva verksamhet och uttrycka åsikter på grund av rädsla. Liknande resultat ser vi i denna rapport. När samhällsengagemang möts av hot och hat, är det också ett hot mot demokratin, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

I år är det 100 år sedan allmän rösträtt infördes i Sverige, ett givet tillfälle att låta frågor om demokrati få ta plats, att visa dess styrkor och arbeta med dess utmaningar. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har fått regeringens uppdrag att stärka demokratin och för myndighetens del handlar det om att öka ungas delaktighet.

– Ungas delaktighet och kunskap om demokratin är på sikt avgörande för demokratins överlevnad. Under året har vi därför inlett samarbete och projekt med sex kommuner och en region för att stärka ungas delaktighet, säger Lena Nyberg.

– Även skolan och fritidsverksamheter har en viktig roll. Vi arbetar därför mycket med att själva och tillsammans med andra ta fram verktyg och material som kan underlätta för pedagoger, skolledare och andra vuxna att prata demokrati med unga. Det är alltid viktigt, inte minst när vi nu står inför ett valår med kommande riksdagsval. 

Här kan du läsa hela rapporten.

En av de som har fått ta emot näthat är Evelina Solsten, en ung same som lägger ut klipp på Tiktok om den samiska kulturen. 

– Alla fördomar som jag har hört om samer kom upp i kommentarsfältet, säger Evelina Solsten, som åtskilliga gånger fått stänga ner sina kommentarsfält. 

Sameradion har intervjuat Evelina Solsten 2021-09-03:

Rulla till toppen