Ministermöte om rasism mot samer

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind har bjudit in samiska organisationer för att diskutera minoritetspolitik och satsningar i budgetpropositionen 2022. De samiska företrädarna har skickat in en rad frågor. Allt från förväntningar på ny brottsrubricering för olagligt dödande av renar och konkreta åtgärder vad gäller hatbrott och rasism mot samer, till frågor kring den kritik som FN:s rasdiskrimineringskommitté har riktat mot Sverige om Rönnbäckgruvan.

Regeringen presenterade en nationell plan mot rasism 2016. Den innehöll flera konkreta åtgärder när det gäller rasism mot judar, hbtqi-personer, romer med flera grupper. Men inte samer.

Den 28 oktober presenterar kultur- och demokratiminister Amanda Lind en rad aktuella beslut för inbjudna samiska organisationer, bland annat:

 • Förstärkt stöd till organisationer som företräder nationella minoriteter
 • Förstärkning av nationella minoriteters kultur
 • Förstärkning av elevers undervisning i nationella minoritetsspråk
 • Förstärkning av språksamarbetet Sami Giellagáldu
 • Konsultationsordning
 • Sanningskommission
 • Repatriering och begravning av samiska mänskliga kvarlevor

De samiska organisationerna har skickat in frågor om diskriminering och utsatthet, som de vill diskutera med ministern:

 • Kunskapshöjande insatser inom det offentliga avseende brott mot samer/renskötare
 • Resurser för att arbeta med brott riktade mot samer
 • Uppdrag till Åklagarmyndigheten att utveckla metoder för registrering av hatbrott mot samer
 • Brottsrubricering för olagligt dödande av renar
 • Konkreta åtgärder vad gäller hatbrott och rasism mot samer
 • Ytterligare uppdrag till Forum för levande historia
 • Utlåtande från FN:s rasdiskrimineringskommitté, CERD, om Rönnbäcken

Den rasistiska ”lapp-ska-vara-lapp-politiken” och de rasbiologiska föreställningar gentemot samer som länge har funnits i vårt land och varit statligt sanktionerad politik är också en viktig del av berättelsen om Sverige.  Därför hoppas vi inom Amnesty Sápmi att mötet 28 oktober inte blir ännu ett dialogmöte, utan faktiskt leder fram till konkreta åtgärder.

När mötet med Amanda Lind avslutas fortsätter dialogen med statssekreterare Karin Strandås om arbetet mot rasism mot samer. Karin Strandås ansvarar för diskrimineringsfrågor och mänskliga rättigheter på nationell nivå. Hon arbetar med jämställdhetsminister Märta Stenevi, som nyligen presenterade ett nytt uppdrag som Forum för levande historia har fått, nämligen att informera om Sveriges roll i slavhandeln, vilket är en del av berättelsen om Sverige.

Samiska organisationer

Deltagande organisationer på mötet den 28 oktober är Gaaltije – Sydsamiskt Kulturcentrum, Riksorganisationen Samerna, Renägarförbundet, Samerådet, Same Ätnam, Sáminuorra, Svenska Samernas Riksförbund och Tjállegoahte – Författarcentrum Sápmi.

Foto Amanda Lind: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Rulla till toppen