Integritetspolicy för medlemmar

Information om behandling av personuppgifter för medlemmar i Amnesty Sápmi,  organisationsnummer 802538-0661. 

Vem behandlar personuppgifter? 

Personuppgifter behandlas av styrelsen.

Vilka personuppgifter behandlar vi? 

De personuppgifter som behandlas är: 

  • namn 
  • personnummer 
  • e-postadress 

Var finns uppgifterna? 

Uppgifterna finns: 

  • hos styrelseordförande och medlemsansvarig
  • i styrelsens Dropbox 

Hur behandlas uppgifterna? 

Uppgifterna finns i en pärm hos styrelseordförande, i privata datorer hos styrelseordförande och kassör,  samt i Dropbox som endast styrelsens medlemmar har tillgång till. Styrelsen har säkerställt att  personuppgifter inte sprids till obehöriga. 

Hur länge sparas uppgifterna? 

Personuppgifter om medlemmarna sparas i medlemsregistret så länge personen är medlem i Amnesty  Sápmi och betalar medlemsavgift i Amnesty International Sverige. Uppgifterna raderas om en enskild medlem så begär (e-post: info@amnestysapmi.se), eller om medlemmen upphör att betala medlemsavgift till  Amnesty International Sverige. 

Tillhandahållande av personuppgifter 

Tillhandahållande av personuppgifterna är en förutsättning för medlemskap i Amnesty Sápmi.  Uppgifterna behövs för att kunna administrera föreningens verksamhet. Om medlem inte samtycker till  att personuppgifter tillhandahålls är ett medlemskap inte möjligt. 

Du godkänner föreningens integritetspolicy genom att fylla i följande formulär.

    Rulla till toppen