Framtidslandet, bok av Sverker Sörlin

”Berättelsen om den stora gröna omställningen är vacker, men den scen där pjäsen spelas är bräckligare än på mycket länge. För det är vad vi bör se en större berättelse om världen som utspelas i ett koncentrerat format i norra Sverige. Det är en berättelse som angår oss alla.”

Under industrialiseringen antog Norrland bilden av ett framtidsland. Folk skulle flytta till den nya storindustriella provinsen, näringslivet skulle blomstra och rikedomarna skulle spridas över Sverige. Det var inte första gången Norrland spelade denna roll och inte heller den sista.

År 1988 publicerades idéhistorikern Sverker Sörlins numera klassiska bok Framtidslandet för första gången. Här redogör han för visionerna, de skiftande intressena de vetenskapliga, turistiska och exotiska som omgärdade exploateringen av de norra regionerna under industrialiseringen. Nu vänds blickarna åter norrut med planer på en rekordstor exploatering av Norrlands naturresurser i och med det Nya Gröna Norrland.

Boken är sedan länge slutsåld och återpubliceras nu i en reviderad utgåva med förord av journalisten Po Tidholm samt ett nyskrivet efterord av Sverker Sörlin.

Rulla till toppen