Samiskt informationscentrum

Samiskt Informationscentrum är en avdelning inom myndigheten Sametinget. De har en webbplats mycket information om Sápmi, de samiska näringarna, de samiska språken, samisk historia och mycket mer. De finns även på Facebook.

Scroll to Top