Forskningsnytt från Göteborgs universitet och Mittuniversitetet

Freds- och utvecklingsforskning vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, utlyser en doktorandtjänst knuten till ett forskningsprojekt om juridiska tvister kring markrättigheter i Sápmi och samernas mobilisering i Finland, Norge och Sverige.

Det handlar om rättsliga tvister om rättigheter till mark och naturresurser i Norge, Sverige och Finland. Projektet syftar till att förklara legal mobilisering av urbefolkningens markrättigheter och dess bredare effekter på samiska samhällen och de nordiska samhällena. Projektet ska utforska hur olika faktorer i de tre länderna formar rättstvister och dess resultat, och hur juridiska kamper har förändrat maktdynamiken.

Nu söker de en doktorand, som ska utforma och genomföra sitt eget oberoende avhandlingsprojekt om laglig mobilisering om urfolksrättigheter i Sápmi. Sista ansökningsdag är den 28 februari. Läs mer på universitetets webbplats.

Mittuniversitetet och Stiftelsen Gaaltije planerar att etablera ett sydsamiskt forsknings- och utbildningscentrum i södra Saepmie.

De skriver i ett pressmeddelande att Mittuniversitetets avsikt är ”att utveckla forskning och utbildning för samiska frågor och stärka universitetets roll som ett universitet mitt i samiskt område och samtidigt bidra till att stärka det sydsamiska samhällets ställning både i Sverige och i Saepmie”.

I en kort intervju berättar rektor Anders Fällström och Jerker Bexelius, verksamhetschef Stiftelsen Gaaltije, om sina planer.

Här kan du läsa en artikel i Östersunds-Posten om initiativet.

Scroll to Top