Samernas historia: Kampen om Lappmarken (2015)

Lappland är det enda svenska landskap där det aldrig varit krig. Men de juridiska och ekonomiska stridigheterna har varit desto intensivare. Samernas land har i många sekel varit föremål för olika länders anspråk.

En ström av utländska författare och resenärer har i snart tvåtusen år publicerat rapporter och rykten om Lappmarkens folk på latin, grekiska, engelska, franska och andra språk. Från 800-talet och framåt finns även nordiska källor om samernas handel och kultur.

Läs journalisten Lilian Ryds artikel i Populär Historia 2015/9.

Scroll to Top